prezent na wielkanoc

Słodki prezent na Wielkanoc

Wielkanoc czyli Wielka Niedziela, Zmartwychwstanie Pańskie jest to jednocześnie najstarsze oraz najważniejsze święto chrześcijańskie. Ma na celu upamiętnienie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Święto to obchodzą wszystkie Kościoły chrześcijańskie które wyznają Nicejskie Credo. Tydzień, który poprzedza Wielkanoc jest zwany Wielkim Tygodniem. To w nim wspomina się najważniejsze wydarzenia z wiary chrześcijańskiej. Najistotniejsze znaczenie mają ostatnie trzy doby […]